Jak správně zateplit dům a snížit spotřebu vytápění?

Na snížení uhlíkové stopy má největší podíl bydlení, zda-li je dům zateplený a jakým způsobem domácnost vytápíme. Vytápění vnitřních prostor budov přispívá ke spotřebě domácností a služeb, která vede k oteplování planety-zhruba 40%. V případě, že chceme snížit spotřebu energie, měli bychom v první řadě řešit vytápění. Starší budovy, většinou budovy z dob komunismu, nedisponují velkou energetickou úsporností. Avšak požadavky na energetickou náročnost se postupně zpřísňují a rozšiřují.
Nyní platí požadavky na výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou energie. Nová vyhláška od roku 2022 je upravena tak, že se bude opravdu jednat o úsporné budovy tzn. kvalitně izolované, s účinnými technologiemi a případně využívající i obnovitelné zdroje.
Zateplení domu má velkou výhodu, která se ekonomicky vyplatí. Životnost zateplení je vysoká-cca 40 až 50 let. Zateplením se zákazníkům dům navíc finančně zhodnotí.  Tloušťka zateplení rozhoduje o tom, jak velkou úsporu budete mít. Cena izolantu tvoří 20 až 30 procent z ceny zateplení. Další investice tvoří práci zedníků, stavba lešení atd..
V případě zateplování malými tloušťkami izolantu ( do 10 cm) děláte chybu, která Vám nezaručí úsporu, pohodlí ani zhodnocení vložených peněz. Optimální tloušťka tepelné izolace se pohybuje mezi 18-26 cm.
Tepelné izolace fasády jsou zastoupeny dvěma druhy: pěnový polystyren a minerální vlákna. Obě varianty mají své výhody, nevýhody a místa použití. Minerální izolace se volí v případě hlediska požární odolnosti – např. kvůli blízkosti sousedního domu. Když se neřeší možný požár, volí se pěnový polystyren. Současný trh nabízí velké množství materiálů a variant, doporučujeme však konzultaci odborníků, jaký zateplovací systém zvolit.
Největší chybu, kterou zákazníci dělají, že zateplení neřeší s projektantem a nakupují levné komponenty dostupné na internetu.
Z důvodu snížení spotřeby energie by měli zákazníci v první řadě řešit kvalitní obálku budovy – tj. zateplení stěn, střechy, výměnu oken. Jakmile je hotová tato stavební část, můžete řešit další věci jako je příprava teplé vody, osvětlení nebo tepelný zdroj.
Pro domácnosti existuje program Nová zelená úsporám, který podporuje úsporu na obálce budovy. Dotace se pohybuje mezi 30 až 50 % výše nákladů.
Zpracováno dle časopisu Dtest – rozhovor Ing. Michala Čejky-specialisty na energetiku budov

 

 

Zateplování objektů s sebou přináší spoustu ekonomických a technických výhod. Naše firma dnes může zákazníků vyhovět v obou technických možnostech, tedy jak provedení kontaktní zateplování (izolací polystyren nebo minerální vata) či bezkontaktní zateplování.

Kontaktní zateplování

Vnější kontakní zateplovací sytém je podstatě souvislý obal budovy - tedy zvláště jejich vnitřních konstrukcí, který výrazně ovlivňuje únik tepla z budovy. Kromě úspory energii potřebných k vytápění, má ve svém důsledku použití Kontaktního zateplovacího systému řadu dalších pozitivních tecnických i ekonomických dopadů na funkci, provoz i životnost objektu.

Základní elementy

Polystyren

Polystyren
Přesvědčivá úspora a vynikající tepelně technické vlastnosti. Izolační vrstva je tvořena izolačními deskami z tvrzeného polystyrenu jehož tepelně technické izolační vlastnosti zajišťují vynikající izolaci budovy.


Minerální vata

Minerální vata
Zajišťuje kromě vynikající tepelné izolace, která je tvořena izolačními deskami z minerální vaty, spolehlivou a účinnou protipožární ochranu, možnost vysokého mechanického zatížení až po řešení problémů ochrany proti hluku. Tyto systémy vyhovují těm nejvyšším požadavkům.

Bezkontaktní zateplování

Zajišťují spolehlivou tepelnou izolaci, kde izolačhí vrstvu tvoří certifikované omítkové směsi, které obsahují vylehčovací přísady s velkým počtem vzdušných pórů a svými tepelně izolačními vlastnostmi umožňují přesvědčivou úsporu nákladů na vytápění budovy. Zabraňují úniku tepla i při nižších teplotách a zajišťují optimální tepelnou pohodu v obytných prostorách. Certifikované směsi jsou podkladní, nanášejí se v tloušťkách 3 - 6 cm a je nutné na ně nanést povrchovou úpravu.

Doporučení a výhody

Tyto tepelně izolační systémy jsou vhodné jak pro novostavby, tak i pro staré domy. Dále jsou vhodné pro zateplení historických objektů, protože umožňují profilování fasády přímo v jádrové omítce. Použití bezkontaktního zateplovacího systému kladně ovlivňuje funkci, provoz i životnost objektu.

Aplikace kontaktního zateplování

Kontaktní zateplování

 1. zdivo
 2. soklový profil
 3. vysoce kvalitní cementové lepidlo
 4. polystyren / minerální vata (izolační vrstva)
 5. hmoždinka
 6. tekovrstvá podkladní omítka
 7. armovací tkanina
 8. specialní základní nátěr pod omítku
 9. šlechtěná omítka
 10. fasádní nátěr

 

Aplikace bezkontaktního zateplování

Bezkontaktní zateplování

 1. zdivo
 2. soklový profil
 3. cementový postřik
 4. certifikovaná omítková směs (izolační vrstva
 5. vrstva specíalní omítky s ochrannou funkcí
 6. specialní základní nátěr pod omítku
 7. šlechtěná omítka
 8. fasádní nátěr