ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY SBĚRNÉHO DVORA

Od 3. 4. 2023 opět klasická provozní doba:

  • Pondělí 8 - 17 hod
  • Úterý 8 - 16 hod
  • Středa 8 - 17 hod
  • Čtvrtek 8 - 16 hod
  • Pátek 8 -16 hod
  • Sobota 8 - 11 hod

Žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu a neskládali odpad před bránu dvora.

CENÍK PLACENÝCH ODPADŮ PRO ROK 2023

Upozorňujeme občany, a především živnostníky,

že mimo doposud jasně definované stavební odpady, jako jsou směsné stavební a demoliční odpady, kusy betonů, obkladaček, sádrortony a  cihly, do stavebního odpadu patří především také bytová jádra, izolace, všechny druhy polystyrénů (kromě obalového), výplně stavebních otvorů (okna, dveře), instalační sanitární předměty (umyvadla, WC mísy, potrubí), podlahoviny(mimo koberců) a střešní krytiny.

Poplatek za uložení stavebního odpadu se pohybuje v rozmezí od 0,50 Kč do 2,70 Kč/kg.

Zákon říká, že každý původce odpadu je ze zákona povinen jej vytřídit a uložit pouze na místa pro to určená.

Jiné uložení odpadu (známé pod označením „černá skládka“) je trestné a občan může dostat za porušení pokutu až 100 tis. Kč, podnikající fyzická či právnická osoba ještě násobně vyšší.

Více informací zde v Zašovských novinách na straně 3: https://www.zasova.cz/zasovske-noviny/2665-zasovske-noviny-2-2021

V roce 2009 byl zahájen provoz sběrného dvoru, jehož financování bylo podporováno příspěvkem z Evropské Unie. K dovybavení sběrného dvoru a k zakoupení technologie na drcení odpadů byla poskytnuta dotace ze SFŽP (Státní fond životného prostředí), a to ve výší 703 599,75 Kč (13,5%). Dotace z FS (Fond soudržnosti) činila 3 987 065,25 Kč (76,5%). Položka FS přestavuje prostředky poskytované ze státního rozpočtu, které jsou kryty prostředky z rozpočtu Evropské Unie.

Areál je vybaven standardním zařízením pro umístění veškerých vytříděných složek komunálního odpadu včetně nebezpečného. K tomuto účelu dnes ve sběrném dvoře slouží jedenáct velkoobjemových kontejnerů, deset 240litrových plastových nádob, deset plastových sudů o objemu 120 a 220 litrů. Jsou zde rovněž umístěny dva kusy kontejnerů na zářivky, jedna plastová nádoba na baterie a jeden plastový box o objemu 500 litrů.

Kontejnerová drtící jednotka s magnetickým separátorem, dopravníkem, pásovou vahou a mobilní třídící jednotkou je již od podzimu 2009 v provozu. Při plném vytížení může ročně zpracovat až 60 tisíc tun odpadů. Zařízení slouží občanům i firmám z obce Zašová včetně její místní části Veselá, připravujeme uzavření smlouvy s obcí Střítež nad Bečvou. Zašovská drtička je připravena recyklovat i stavební a demoliční odpad z nedalekých obcí Hrachovec, Krhová, Vidče, a také z okolních měst Zubří, Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí.

Snahou firmy je, aby drtící jednotka byla neustále v provozu a aby byla k recyklaci stavebního odpadu využívána co největším počtem stavebních firem. V areálu je dostatek místa pro návoz materiálu i pro zpracování. Získaný recyklát firma úspěšně využívá např. při výstavbě chodníků.

Sbírka pro Dětský domov Zašová

Hodí se Vám něco z věcí, které jiným už dosloužily a máte pro ně využití?

Pokud ANO můžete zároveň udělat dobrý skutek, a to přispět na místní Dětský domov v Zašové jakoukoli finanční částkou u naší obsluhy za vysloužilé věci vystavené na výstavce u mobilní buňky, případně z komunálního odpadu ve sběrném dvoře Zašová.

Veškerá takto získaná hotovost bude naší firmou zdvojnásobena a poskytnuta na provoz Dětského domova v Zašové.

Předem Vám děkujeme za děti z Dětského domova Zašová :)

POZOR! Nadále platí přísný zákaz vybírání věcí z ostatního odpadu, zvláště elektroniky!

Bronislav Janíček, jednatel

 

 

Realizace projektu zpracování stavebního odpadu

Projekt je spolufinancován z rozpočtu ČR a EU

Dotazy a odpovědi:

Je možné přivést staré peřiny?
ANO, peřiny jsou odebírány jako objemný odpad, který není pro občany Zašové a Veselé zpoplatněn.

Skříně, matrace, postele a jiný nábytek?
ANO, veškerý nábytek včetně matrací patří do objemného odpadu a není zpoplatněn.

Oblečení a jiný textil?
ANO, bezplatně.

Železo a jiné kovy?
ANO, bezplatně.

Lednice, pračky a staré televize?
Ano, el. spotřebiče a el. součástky, také bezplatně.

Pneumatiky i s diskem?
Ano, pneumatiky jsou odebírány samostatně i s diskem.

Rozbité zářivky?
ANO, odebíráme poškozené i nepoškozené, bezplatně.

PET láhve?
ANO, plasty jakéhokoliv druhu.

Kompletní okna?
Okna spadají do demoličních a stavebních odpadů, a tudíž jsou zpoplatněna cenou 2,50 Kč/ kg. V případě, že dovezete zvlášť samostatné sklo a dřevěné rámy, je tento odběr bezplatný.

Posečená tráva, spadané ovoce?
Biologický odpad je rovněž bezplatně s uložením na kompostárnu, který provozuje OÚ Zašová v našem areálu. Obsluha sběrného dvoru pouze eviduje a řídí uložení biologického odpadu.

Je zpoplatněn stavební odpad?
ANO, stavební a demoliční odpad je pro všechny občany zpoplatněn. Cena je v rozmezí 0,50 Kč/ kg až 2,50 Kč/kg dle druhu stavebního materiálu.