Stavební činnost

Stežejní čínností firmy je úzká specializace na provádění omítek, zateplování a stavební práce. Kromě těchto čínností může stavební firma Mézl a Janíček nabídnout své služby v oblasti kladení obkladů, dlažeb (včetně zámkových), rekostrukcí staveb a historických objektů a drobných stavebních prací, včetně zajištění veškerých řemesel - elektroinstalace, zdravotní techniky, truhlářských, podlahářských i malířských prací. K zajištění těchto činností máme potřebné zázemí - dodávkovou, stavební a nákladní techniku.

Pronájem stavební techniky a nářadí

Nabízíme pronájem drobného nářadí a stavební techniky - vrtačky, míchačky, míchadla, stavební vrátky, lešení, shozy na stavební suť, vysokozdvižný vozík, kontejnery, kompresory, montážní plošiny a další. Pronájem ostatních strojů - nakladače, bagry, jeřáby, rypadla, vibrační desky, pěchy, válce, řezač asfaltu a betonu, sbíjecí kladiva apod. je možný pouze s obsluhou, v případě volných kapacit.

Autodoprava

Poskytujeme komplexní autodopravu. Od převozu osob, přes dopravu zboží a materiálu, štěrků, písku, sutí, odpadů (včetně ADR) až po dopravu stavebních strojů. Naši řidiči jsou pravidelně proškolováni a mají zkušenosti s dopravou.

Sběrný dvůr

Areál je vybaven standardním zařízením pro umístění veškerých vytříděných složek komunálního odpadu včetně nebezpečného. K tomuto účelu dnes ve sběrném dvoře slouží jedenáct velkoobjemových kontejnerů, deset 240litrových plastových nádob, deset plastových sudů o objemu 120 a 220 litrů. Jsou zde rovněž umístěny dva kusy kontejnerů na zářivky, jedna plastová nádoba na baterie a jeden plastový box o objemu 500 litrů.