Rodinné domy – zateplení
22. 2. 2021, ZDROJ: WWW.NOVAZELENAUSPORAM.CZ

Z programu Nová zelená úsporám můžete získat dotace na:

 • zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlah,
 • výměnu oken a dveří,
 • odborný posudek a technický dozor,
 • zelené střechy,
 • využití tepla z odpadních vod,
 • venkovní stínicí techniku.

Dotační bonus za kombinaci s kotlíkovou dotací.Dotaci získáte i při provedení prací svépomocí. (Platí pro renovace od 1. září 2018.)                                          

      Výše dotace

 • Závisí na ploše zateplované konstrukce na obálce budovy.
 • Čím více opatření vedoucích k úspoře energie provedete, tím vyšší částku získáte.
 • Získáte až 50 % celkových způsobilých výdajů, nejvýše 550 000 Kč

  C
  o dalšího spolu se zateplením podpoříme
 • Výstavbu zelené střechy částkou 800 Kč/m2 její půdorysné plochy.
 • Využití tepla z odpadních vod částkou 5 000 Kč na jeden decentrální systém (napojené odběrné místo – výtok, např. sprcha). Podpořeny mohou být až 3 ks těchto zařízení. Druhou variantou jsou systémy centrální s dotací až 35 000 Kč.
 • Venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie, slunolamy apod.) – s ručním ovládáním částkou 500 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 000 Kč/m2.
 • Zpracování odborného posudku a zajištění odborného technického dozoru částkou 25 000 Kč.
 • Využití materiálů s vydaným environmentálním prohlášením.

 Zvýhodnění pro žadatele z Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje a majitelepamátkově chráněných objektů.

     Kdo může o dotaci žádat
Vlastníci nebo stavebníci
rodinných domů, jak fyzické osoby, tak i právnické osoby. 

     Jak požádat o dotaci

 • Výhradně elektronicky prostřednictvím online formuláře žádosti.
 • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.
 • Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021.
                        
  Základní podmínky Programu
 • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
 • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
 • Dotace se vztahuje pouze na stávající budovy, tj. u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby)
  před 1. červencem 2007.
 • Na jeden rodinný dům je možné mít podanou pouze jednu žádost, která může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů). Po vyplacení podpory nebo jiném ukončení žádosti je možné podat žádost další.
 • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
 • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je 1. ledna 2018.
 • Při provedení prací svépomocí a instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů
  1. září 2018 včetně.
  Detailní informace naleznete v aktuálních Závazných pokynech pro žadatele. Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky Fondu. KONTAKTY
 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

tel.: 571 634 146 nebo email: sekretariat@mezl-janicek.cz


Startuje zcela nová výzva v programu Nová zelená úsporám

19.1.2017, Zdroj: Ministerstvo životního prostředí (http://www.mzp.cz/)

Startuje příjem žádostí o dotace na výstavbu nízkoenergetických bytových domů, zelené střechy a využívání tepla z odpadní vody.

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR společně otevřely zcela novou výzvu v programu Nová zelená úsporám, která podpoří výstavbu bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Pro stavebníky je v ní připraveno celkem 100 milionů korun. Počínaje dnešním dnem je rovněž možné žádat o dotaci na nové eko-prvky, kterými se rozšiřuje dosavadní nabídka podporovaných opatření ve stávajících kontinuálních výzvách, v nichž je možné o dotaci žádat až do konce roku 2021.

Nově otevřená výzva (3. výzva pro bytové domy) je určena pro stavebníky bytových domů z řad fyzických i právnických osob, kteří díky ní mohou ušetřit nemalé peníze. Žádat o dotaci mohou od 9. ledna až do konce roku 2021 nebo do vyčerpání alokace. Dotaci je možné čerpat na výstavbu nízkoenergetických bytových domů po celé České republice. Stavebníci bytových domů díky podpoře z NZÚ mohou pokrýt až 15 % výdajů na výstavbu jednoho projektu. Dodatečnou podporu pak mohou získat například i na zpracování odborného posudku, zajištění dozorové činnosti a měření tzv. průvzdušnosti obálky budovy.

Další novinkou, kterou program Nová zelená úsporám přináší, je rozšíření nabídky doposud podporovaných opatření pro rodinné i bytové domy o další moderní stavební "eko prvky"o dotace na budování zelených střech a využívání tepla z odpadní vody. Na zelené střechy, které přispívají například k úspoře energie na vytápění a chlazení, a to zejména v období větších výkyvů venkovních teplot, je poskytována podpora ve výši až 500 Kč/m2 půdorysné plochy vegetačního souvrství zelené střechy. V případě zpětného získávání tepla z odpadní vody je na žadateli, zda si zvolí účinnější centrální systém, nebo jednodušší decentrální systém spořící energii nutnou na ohřev teplé vody při sprchování. Získat může až 5 000 Kč na jeden decentrální systém, eventuálně na napojené odběrné místo v případě centrálního systému.

Výstavba zelených střech a využívání tepla z odpadních vod je podporována jak u stávajících rodinných domů současně se zateplením, tak u nových rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností. Kromě těchto novinek byly upraveny i podmínky podpory na solární systémy, které tak nově umožňují podpořit využití fotovoltaických střešních krytin nebo fasádních systémů tam, kde není optimální volit standardní fotovoltaické panely.

Kompletní informace k nově vyhlášené 3. výzvě pro bytové domy i novinkám ve stávajících výzvách jsou k dispozici na webových stránkách programu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat

tel.: 571 634 146 nebo email: sekretariat@mezl-janicek.cz

Domácnosti si sáhnou až na 27 miliard korun.

Příjem žádostí od 22. října 2015 do 31. prosince 2021.


RODINNÉ DOMY - celá Česká republika

 

Alokace finančních prostředků 520 milionů Kč pro rok 2015

Alokace finančních prostředků 2,85 miliard Kč pro rok 2016

V dalších letech alokace finančních prostředků asi 27 miliard Kč

Více na: http://www.novazelenausporam.cz


 

Nepropásněte svoji šanci získat dotace

Vážení zákazníci,

naší firmě se podařilo domluvit nadstandardní spolupráci s finanční institucí, která je schopna poskytnout úvěr na program Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Úrok je cca 5 % ročně a bez zajištění, což je pro Vás velmi zajímavá nabídka. Díky tomu můžeme obsloužit i ty klienty, kteří aktuálně nedisponují hotovostí nebo nechtějí investovat veškeré úspory.


Jednou za čas budeme na našich webových stránkách zveřejňovat novinky z oblasti dotací, které Vás mohou zajímat.

Rádi bychom Vás upozornili, že v případě zájmu o Kotlíkovou dotaci v 2. kole, by bylo dobré, připravit už nyní veškeré doklady na / plnou moc, mikroopatření … /podání žádosti do druhé vlny Kotlíkových dotací. Protože v některých krajích např. v kraji Pardubickém byly Kotlíkové dotace vyčerpány během pár dní, a proto je dobré mít vše připraveno dopředu, než bude 2. vlna spuštěna.

Ve chvíli, kdy budeme znát přesné termíny spuštění výzev a následných Kotlíkových dotací, Vás budeme informovat.

 

Bronislav Janíček, jednatel

za firmu Mézl a Janíček s.r.o.

 

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM - rodinné domy

 • první stavební povolení rodinného domu musí být vydané před rokem 2007
 • výše dotace (do celkové ceny se započítává izolační materiál + svrchní materiál + omítka + práce)

- ZATEPLENÍ

- 500Kč/m2 (max. 50% z ceny na faktuře) na zateplení pláště domu

- 500Kč/m2 (max. 50% z ceny na faktuře) na zateplení střechy

- 700Kč/m2 (max. 50% z ceny na faktuře) na zateplení podlahy na terénu

- 330Kč/m2 (max. 50% z ceny na faktuře) na zateplení podlahy a stropů

- (+15% z dotace na zpracování projektu - max. 25.000Kč)

- (při kompletním zateplení a výměně oken je možné dotaci navýšit cca o 20%)

- VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ

- 2100Kč/m2 (max. 50% z ceny na faktuře) na výměnu oken a dveří

- (+15% z dotace na zpracování projektu - max. 25.000Kč)

- TEPELNÉ ČERPADLO

- 60.000Kč (bez současného zateplení) nebo 75.000Kč (se současným zateplením) - jako hlavní zdroj tepla aktuálně musí sloužit elektrokotel (+5.000Kč na projekt)

- dále lze získat dotaci na SOLÁRNÍ PANELY, FOTOVOLTAIKU, REKUPERACI

 

KOTLÍKOVÁ DOTACE - rodinné domy

 • investor musí zrušit kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním
 • dotaci možno získat na:

- kotel na uhlí 70%

- kombinovaný kotel na uhlí/biomasu 75%

- kotel na biomasu (štěpka, pelety, polena) 80%

- plynový kondenzační kotel 75%

- tepelné čerpadlo 80%

 

IROP - bytové domy

 • minimální úspora tepla 20% • dotace ve výši 25,5% nebo 32,2%
 • naše práce:
 • 2x PENB
 • výběrové řízení (do 6 mil. Kč bez DPH zjednodušené výběrové řízení)
 • zpracování veškeré dokumentace a komunikace s úřady až do úspěšného schválení dotace
 • zpracování žádosti o platbu
 • monitorovací zprávy

 

CENY

 • Nová zelená úsporám - 35.000 Kč (z toho až 25.000 Kč dostanou zpět v rámci dotace) • Kotlíková dotace - 12.000 Kč
 • IROP

- vyřízení dotace, 2x PENB, výběrové řízení - 40.000 Kč bez DPH

- zpracování žádosti o platbu 5.000 Kč

- monitorovací zprávy 500 Kč/hod. (každých 6 měsíců po dobu 5 let)

 • Garance schválení dotace - když nebude žádost o dotaci klientovi schválena, vracímu mu všechny peníze, které si od něj vezmeme
 • Všechny služby jsou komplexní, vše děláme za klienta až do vyplacení dotace