Firma Mézl a Janíček se úzce specializuje na provádění omítek a to jak vnějších, které plní úlohu ochrany obalové konstrukce budov, jejich nosných a nenosných prvků před vlivy vnějšího prostředí, tak i vnitřních, které jsou nejen ozdobou, ale i ochranou vnitřních prostor budovy a jejich kvalita ovliňuje celkovou funkčnost stavby.

Aplikace

Omítkové sytémy mohou být za určitých podmínek aplikovány prakticky na jakýkoliv podklad ať už cihelný, betonový, pórobetonový nebo dřevocementový. Samotná aplikace je prováděna pomocí strojního zpracování což přináší celou řadu výhod. Námi nabízené omítkové systémy jsou vyrobeny jen z kvalitních materiálů dodávaných pouze renomovanými výrobci.

Vnější omítky

Úlohou vnější omítky je ochrana obalové konstrukce budov, jejich nosných a nenosných prvků před vlivy vnějšího prostředí (déšť, vítr, sluneční záření), ale také tepelná a zvuková izolace. Nezanedbatelná je i estetická funkce.

Vnější omítky Vnější omítky Vnější omítky Vnější omítky

Vnitřní omítky

Vniřní omítky jsou nejen ozdobou, ale i ochranou vnitřních prostor budovy a jejich kvalita ovliňuje celkovou funkčnost stavby. Aplikace omítkových systémů poskytuje mnoho výhod investorovi, realizátorovi a nakonec i budoucímu uživateli objektu.

Vnitřní omítky Vnitřní omítky Vnitřní omítky Vnitřní omítky

Stavebně fyzikální kritéria

 • pevnost a objemová stálost
 • přídržnost k podkladu
 • tepelná a zvuková izolace
 • odolnost vůči požárům
 • vodoodpudivost a mrazuvzdornost
 • odolnost vůči vnějším vlivům
 • propustnost par a plynů

Proč právě my

 • vnější omítky na všechny typy podkladů
 • mnoho možností povrchových úprav
 • jednoduchá manipulace a zpracování
 • ekologické suché omítkové směsi se zaručenou kvalitou
 • certifikované výrobky odpovídající evropským normám
 • nenáročnost na skladovací a manipulační prostory
 • výrazná úspora materiálu