Nabízíme prodej, pronájem a montáž kvalitního sytémového lešení EKRO. Při založení všech typů lešení EKRO je možné přesně kopírovat terén pomocí základových rámů. Výstavba základního podlaží je prováděna ze tří základních prvků: 1. otevřený rám 2. dia zábradlí 3. pracovní podlaha;

Mezi konstrukce usnadňujících montáž patří:

  • Příhradový vazník o délce dvou polí. Je používán v případě nutnosti zachování průjezdu pro nákladní automobily atd.
  • Konzole. Vnitřní pro obcházení říms a vnější pro obcházení balkonů a říms.
  • Pasážové rámy. Používají se na frekventovaných komunikacích v centrech měst, všude tam, kde je požadavek na podchozí lešení.

Nesporné výhody užití lešení EKRO:

  • Otevřený rám zaručuje snadnější manipulaci než u lešení s uzavřeným rámem, kterým disponuje většina konkurenčních lešení.
  • Dále dovoluje dodatečné přestavování a odbourávání lešení po jednotlivých polích, což je při nasazení uzavřených rámů nemožné.
  • Dia zábradlí je samo o sobě nosníkem a tím pádem samo zajišťuje tuhost konstrukce lešení v podélném směru i bez nutnosti osazení podélného ztužení.
  • Výhodou dia zábradlí je to, že oproti veškeré konkurenci tvoří zábradlí pouze jediný prvek.
    Samozřejmostí je u lešení EKRO mnoho doplňkových konstrukcí usnadňujících montáž.