Upozorňujeme občany, a především živnostníky,

že mimo doposud jasně definované stavební odpady, jako jsou směsné stavební a demoliční odpady, kusy betonů, obkladaček, sádrortony a  cihly, do stavebního odpadu patří především také bytová jádra, izolace, všechny druhy polystyrénů (kromě obalového), výplně stavebních otvorů (okna, dveře), instalační sanitární předměty (umyvadla, WC mísy, potrubí), podlahoviny(mimo koberců) a střešní krytiny.

Poplatek za uložení stavebního odpadu se pohybuje v rozmezí od 0,50 Kč do 2,70 Kč/kg.

Zákon říká, že každý původce odpadu je ze zákona povinen jej vytřídit a uložit pouze na místa pro to určená.

Jiné uložení odpadu (známé pod označením „černá skládka“) je trestné a občan může dostat za porušení pokutu až 100 tis. Kč, podnikající fyzická či právnická osoba ještě násobně vyšší.

Více informací zde v Zašovských novinách na straně 3: https://www.zasova.cz/zasovske-noviny/2665-zasovske-noviny-2-2021