Ve dnech od 22. 12. 2018 do 1. 1. 2019 včetně bude sběrný dvůr uzavřen z důvodu ŘD.

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY (sběrný dvůr, kompostárna)


Od 2.1.2019 až do 31.3.2019 bude provoz omezen pouze na tyto dny:

Středa : 8,15 - 16,00 hod

Sobota : 8,15 - 11,00 hod

Žádáme občany, aby dodržovali provozní dobu a neskládali odpad před bránu dvora.