Naše firma díky úspěšné spolupráci s Římskokatolickou farností v Brankách měla možnost letos v květnu nechat uložit informace o naší firmě do tubusu (časové schránky) s dalšími písemnostmi pro příští generace, jehož obsah si můžete přečít níže.

Firma Mézl a Janíček vznikla v roce 1993, po předchozím tříletém působení v SRN, jako sdružení podnikatelů dvou fyzických osob. V r. 2005 došlo k přechodu firmy na společnost s ručním omezeným. V současnosti firma disponuje cca čtyřiceti člennou skupinou zedníků – omítkářů, jako stálých kmenových zaměstnanců firmy. Odbornost a zkušenosti pracovníků firmy dovolují realizovat stavební zakázky především s velkým podílem omítkářských prací v krátkých dodacích lhůtách a ve vysokém standardu na území celé republiky.

Stěžejní činností firmy je úzká specializace na provádění omítek, zateplování a stavební práce.

Od samého počátku se firma zaměřuje na provádění strojních omítek, když jako jedna z prvních v republice tuto novou technologii zaváděla a s nemalým úsilím prosazovala u tehdejších investorů jako nutnou novinku.

Postupně, dle tržní poptávky, se činnost orientovala zejména na zateplování fasád. Koncem devadesátých let firma prováděla vnitřní a vnější omítky na několika stavbách nových kostelů, kde úzce spolupracovala s firmou Sopos – Vítězslava Křesina,, Dub nad Moravou, za podpory Mons. Doc. ThDr. Jaroslava Studeného (*6. 5. 1923 +5. 6. 2008). Zejména díky činnosti ThDr. Studeného se firma Mézl a Janíček podílela na vybudování a renovaci množství kostelů a kaplí.

Tyto zkušenosti firma dále uplatnila při rekonstrukcích mnoha dalších historických objektů i mimo církevních staveb, mezi něž patřil například Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí, měšťanské domy ve Valašském Meziříčí, v Rožnově p. R., v Ostravě, v Hranici n. M., v Olomouci a mnoho dalších.

Firma Mézl a Janíček provedla od svého založení rekonstrukce a různé stavební práce přibližně na 30 kostelech na území celé republiky, mezi něž patří i Římskokatolický kostel Neposkvrněného početí P. Marie v Brankách, kde firma Mézl a Janíček v roce 2012 zahájila stavební práce opravou vnějších omítek kostela, a to provedením sanačních omítek v místě zavlhlého soklu a na ostatních plochách provedla vápenocementové omítky se štukovou úpravou. V roce 2016 firma Mézl a Janíček dokončila vnější omítky věže, opravy nátěrů části krytiny a provedení nové měděné krytiny věže – báně kostela.

Kromě této činnosti nabízí firma Mézl a Janíček veškeré služby související se stavebnictvím a postupně rozšiřuje služby pro místní obyvatele – např. v dopravě, v prodeji stavebnin, v rozvozu písků, v provozu recyklační linky na stav. suti, sběrný dvůr apod.

V roce 2013 – 2015 důsledkem celostátního poklesu stavebních zakázek došlo i u firmy Mézl a Janíček k výraznému snížení obratu. Aby firma zajistila základní provoz a stabilizaci firmy, musela omezit investice, eliminovat režijní náklady a zaměřit se i na realizaci drobných zakázek.

V Zašové 18. 5. 2016

Bronislav Janíček, jednatel

za firmu Mézl a Janíček s.r.o.