Aktuální informace k programu Zelená úsporám

Ministr na Radiožurnálu: O Zelené úsporám rozhodnu příští týden

06.04.2011 - Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa hovořil v Českém rozhlase o problémech svého resortu, zejména o programu Zelená úsporám. Ministr se nechystá znovu otevřít program Zelená úsporám. Ve chvíli, kdy se nedostává peněz na už přijaté žádosti, by to podle něj byl čirý populismus.

O dalším postupu při vyřizování žádostí chce Chalupa rozhodnout příští týden, až obdrží analýzu časové řady přijímání žádostí. Od počátku programu bylo podáno téměř 80 tisíc žádostí o dotaci. Z tohoto počtu bylo přibližně 37 tisíc žádostí schváleno do konce roku 2010. Tyto dotace jsou v současné době vypláceny. Zbylých 42 tisíc žádostí je rozdělováno na ty, které splňují podmínky a mohou být puštěny do schvalovacího procesu - těch je zhruba 60 procent, a na ty, které podmínky programu nesplňují.

Tři varianty řešení

Program disponuje 19,6 miliardy korun. Při sečtení všech požadavků několik miliard schází. Ministr má tři možnosti, jak tento problém vyřešit: od krácení výše dotací přes vyplácení podpory podle data podání žádostí až k posuzování kvality zpracování dokumentace. Chalupa bude hledat takovou cestu, aby se dostalo na všechny už přijaté žádosti a aby se výše dotací blížila co možná nejvíc už vyplaceným podporám.